Hent gældende Takstblad for 2022 som pdf
Hent Takstblad for 2021 som pdf 
Hent Takstblad for 2020 som pdf
Hent Takstblad for 2019 som pdf

St.Havelse Strand Vandværk A.M.B.A. 

Takstblad år 2022

Takstblad, udarbejdet i henhold til vandværkets regulativ, og godkendt  af Halsnæs kommune.

Gældende for år 2022

Anlægsbidrag og indskud ved etablering af nye ejendomme, der tilsluttes eksisterende forsyningsledninger.

Enfamilie- og sommerhusekr.25.000,00
Erhverv, institutioner mv. indtil 200 m3/årkr.25.000,00
For hver efterfølgende 200 m3/år tillægsbidrag påkr.10.000,00

Vandmåleren er altid vandværkets ejendom. Udskiftning sker vederlagsfrit.

Vederlagsfri udskiftning gælder ikke i forbindelse med hærværk og frostskader.

Forbrugsafgifter år 2022, der opkræves a conto februar 2022.

Driftsbidrag – fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed (1.400,00)kr.1.750,00
Målerafgift pr. måler (80,00)kr.100,00
Driftbidrag til vandværket – målt forbrug pr. m3 (11,00)kr.13,75

Afgift til staten efter målt forbrug pr. m3. (6,37)

kr.

7,96

I vandafgift for 2022 beregnes aconto opkrævning for forbrug efter det faktiske forbrug i 2021.
Dog kan ændringer i forbruget i 2021, f.eks. ved ejerskift, medføre at aconto opkrævningen skønnes til et andet forbrug.
Samtidig beregnes mer/mindre forbrug i 2021 i forhold til betalt aconto forbrug (m3), som tillægges eller fratrækkes i opkrævningen i 2022.

Forskel i ”I alt-beløb” under kr. 100,00 opkræves/udbetales ikke, men overføres til opkrævningen i 2023.

Gebyrer

Rykkergebyr og  lukkevarselsgebyr (momsfrie gebyrer)kr.100,00
Lukkegebyr inkl. omkostninger til håndværker. (1.000)kr.1.250,00
Genåbningsgebyr (1.000,00)kr.1.250,00
Ejerskiftegebyr (300,00)kr.375,00
   
Gebyr ved manglende meddelelse om adresseændring (200,00)kr.250,00
Ekstra måleraflæsning (1.000,00)kr.1.250,00
Depositum for ønske om målerkontrol (1.500,00)kr.1.875,00
Depositum for ønske om vandkontrol (1.500,00)kr.1.875,00
Gebyr ved advarsel om politianmeldelse (200,00)kr.250,00
Gebyr ved politianmeldelse jvf. nedenfor (200,00)kr.250,00

Ved forsømmelighed med vandspild eller overtrædelse af vandingsforbud og misligholdelse af vandværkets forsyningsregulativ f.eks. utilgængelig målerbrønd, kan der ske politianmeldelse for overtrædelse af love og bekendtgørelser.

Alle takster reguleres hvert år. Priser i parentes () =  pris uden moms. Andre priser er inkl. moms.

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 St. Havelse Strand Vandværk. All Rights Reserved