2020-08-15 • Notat vedr. antal mødedeltagere • Vandværkets generalforsamling 23. august 2020

Til andelshavere i St. Havelse Strand Vandværk

Bestyrelsen har indkaldt til generalforsamling søndag d. 23. august 2020 på Ølsted Skole, Idrætshallen, jævnfør det tidligere fremsendte materiale, som også findes på vandværkets hjemmeside: www.havelsevand.dk

Regeringens bestemmelser vedr. antal forsamlede til diverse arrangementer er i henhold til regeringens seneste fremlæggelse medio august ikke ændrede i forbindelse med fase 4 åbningen. Antallet på 100 / 500 personer gælder fortsat.

Af politiets hjemmeside fremgår blandt de stillede og besvarede spørgsmål bl. a.:

Kan der afholdes generalforsamlinger i virksomheder, fagforeninger og lignende?

Generalforsamlinger og lignende i virksomheder, fagforeninger mv. er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 100 personer er til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede ved arrangementet.

Det er ikke et krav for at blive betragtet som et arrangement, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, at alle deltagerne sidder ned hele tiden. Et arrangement vil f.eks. godt kunne indledes med, at deltagerne mødes til kaffe stående og herefter sidder ned.

Endvidere foreskriver sundhedsstyrelsen, at der ved offentlige arrangementer, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned, ”må tillades adgang for 1 deltager mv. pr. 2 m2 gulvareal”. Der vil ved vandværkets generalforsamling være stole til alle fremmødte, og uanset at generalforsamlingen ikke måtte være et offentligt arrangement, kan afstandskravet på 1 m og kravet om 2 m2 pr deltager overholdes i idrætshallen.

Bestyrelsen opfordre i øvrigt til, at deltagerne følger sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer og anbefalinger.

Bestyrelsen byder på baggrund heraf andelshaverne velkommen til generalforsamlingen søndag d. 23. august 2020.

Med venlig hilsen

St. Havelse Strand Vandværk

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 St. Havelse Strand Vandværk. All Rights Reserved