Hent gældende Takstblad for 2020 som pdf

Hent Takstblad for 2019 som pdf

St.Havelse Strand Vandværk A.M.B.A. 

Takstblad år 2020

Takstblad, udarbejdet i henhold til vandværkets regulativ, og godkendt  af Halsnæs kommune.

Gældende for år 2020

Anlægsbidrag og indskud ved etablering af nye ejendomme, der tilsluttes eksisterende forsyningsledninger.

Enfamilie- og sommerhuse kr. 20.000,00
Erhverv, institutioner mv. indtil 200 m3/år kr. 20.000,00
For hver efterfølgende 200 m3/år tillægsbidrag påkr. 8.000,00

Vandmåleren er altid vandværkets ejendom som udskiftes efter vandværkets skøn vederlagsfrit.

Vederlagsfri udskiftning gælder ikke i forbindelse, med hærværk og frostskader.

Forbrugsafgifter år 2020, der opkræves januar 2021.

Driftsbidrag – fast afgift (1.200,00)kr. 1.500,00
Målerafgift (70,00)kr. 87,50
Driftbidrag til vandværket – målt forbrug pr. m3 (10,00)kr. 12,50
Afgift til staten efter målt forbrug pr. m3 . (miljø) (6,37)kr. 7,96

I vandafgift for 2021 beregnes aconto opkrævning for forbrug efter det faktiske forbrug i 2020. Dog kan ændringer i forbruget i 2020, f.eks. ved ejerskift, medføre at aconto opkrævningen skønnes til et andet forbrug. Samtidig beregnes mer/mindre forbrug i 2020 i forhold til betalt aconto forbrug (m3), som tillægges eller fratrækkes i opkrævningen.

Ialt-beløb under kr.80,00 opkræves/udbetales ikke, men overføres til opkrævningen i 2022.

Mer/mindre forbrug i år 2020 reguleres i opkrævningen i 2021.

Gebyrer

Gebyr ved rykker. M.h.t. følgende gebyrer, rykkergebyr, lukkevarselsgebyr og ejerskiftegebyr tillægges der altid gældende posttakster samt udsendelsesomkostninger.kr. 100,00
Gebyr ved lukkevarsel M.h.t. lukningen af vandforsyningen til en andelshaver, betales påløbne omkostninger af andelshaveren. Hvis det viser sig, at det skyldige beløb er til stede når smeden er kommet for at lukke, tillægges der altid en times betaling for smedens udrykning.kr. 100,00
Genåbningsgebyr (1.000,00)kr. 1.250,00
Ejerskiftegebyr (100,00)kr. 125,00
NB.Der udfærdiges ikke flytteopgørelse,mellemregning må ske via refusionsopgørelsen.
Gebyr ved manglende meddelelse om adresseændring (100,00)kr. 125,00
Depositum for ønske om målerkontrol (800,00) kr. 1.000,00
Gebyr ved advarsel om politianmeldelse (40,00)kr. 50,00
Gebyr ved politianmeldelse jvf. nedenfor (80,00)kr. 100,00

Ved forsømmelighed med vandspild eller overtrædelse af vandingsforbud og misligholdelse af vandværkets forsyningsregulativ f.eks. utilgængelig målerbrønd, vil der, iflg. nye regler, ske politianmeldelse for overtrædelse af love og bekendtgørelser.

Alle takster reguleres hvert år og er incl. moms, ()=pris uden moms.

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 St. Havelse Strand Vandværk. All Rights Reserved