1.  januar 2023 • Vand leveres nu af Halsnæs Vand A/S, se her.

 

3. oktober 2022 • Forbrugertaphane, uden og med Flush.
Vandværket har 30. september fået udtaget 2 vandprøver fra 1 forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

28. juni 2022 • Forbrugertaphane, uden og med Flush.
Vandværket har 21. juni fået udtaget 2 vandprøver fra 1 forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

21. februar 2022 • Forbrugertaphane, uden og med Flush.
Vandværket har 14. februar fået udtaget 2 vandprøver fra 1 forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

20. december 2021 • Forbrugertaphane, uden og med Flush.
Vandværket har 13. december fået udtaget 2 vandprøver fra 1 forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

08. oktober 2021 • B-Prøver Forbrugertaphane med Flush.
Vandværket har 10. september fået udtaget 1 vandprøve fra 1 forbrugertaphane.
Vandprøven er analyseret med henblik på kontrol af overholdelsen af Gruppe B-parametre i henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen.
Se analyseresultaterne her.

10. september 2021 • Forbrugertaphane, uden og med Flush.
Vandværket har 3. september fået udtaget 2 vandprøver fra 1 forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

14. juni 2021 • Forbrugertaphane, uden og med Flush.
Vandværket har 7. juni fået udtaget 2 vandprøver fra 1 forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

2. marts 2021 • Forbrugertaphane, uden og med Flush.
Vandværket har 22. februar fået udtaget 2 vandprøver fra 1 forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

3. december 2020 • Forbrugertaphane, uden og med Flush.
Vandværket har 26. november fået udtaget 2 vandprøver fra 1 forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

2. september 2020 • Forbrugertaphane, uden og med Flush.
Vandværket har 26. august fået udtaget 2 vandprøver fra 1 forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

28. maj 2020 • Forbrugertaphane, uden og med Flush.
Vandværket har 19. maj fået udtaget 2 vandprøver fra 1 forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

23. marts 2020 • “Ringledning” Fra vandværk og under Frederikssundsvej.
Ø125 ledning fra vandværk under Frederikssundsvej har været lukket siden august 2018. Inden genåbning er der i uge 12 2020 udtaget prøver til bakteriologisk drikkevandskontrol.
Se analyseresultaterne her.

12. marts 2020 • Forbrugertaphane, uden og med Flush.
Vandværket har 4. marts fået udtaget 2 vandprøver fra 1 forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

16. december 2019 • Forbrugertaphaner, uden og med Flush.
Vandværket har 9. december fået udtaget 4 vandprøver fra 2 forbrugertaphaner.
Se analyseresultaterne her.

30. oktober 2019 • Forbrugertaphaner, uden og med Flush.
Vandværket har 23. oktober fået udtaget 4 vandprøver fra 2 forbrugertaphaner.
Se analyseresultaterne her.

21. maj 2019 • CT-ASS analyser.
Vandværkets 3 boringer er nu blevet testet for pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre, se analyseresultaterne her.
(Chlorothalonil-amidsulfonsyre < 0.01 μg/l, som er
grænseværdien).
Læs evt. mere om
chlorothalonil-amidsulfonsyre her.

8. maj 2019 • Nye vandanalyser.
Bestyrelsen rekvirerede i slutningen af marts 2019 DONSlab til at tage prøver af råvandet i alle 3 boringer, for at sikre, at der fortsat ikke er noget at udsætte på vandkvaliteten.

Prøverne blev udtaget den 3. april 2019. Analyseresultaterne for de 3 boringer kan ses her: Boring 1Boring 2Boring 3.

Der er testet for kimtal, coli og 29 fysisk-kemiske undersøgelser samt for 39 pesticider. Analyserne viser en meget fin råvandskvalitet for alle 3 boringer.

Den 23/4 er det kommet frem, at et pesticid kaldet Chlorothalonil-amidsulfonsyre er fundet ved en screening af over 100 punktkilder, herunder i Ledøje Vandværks 3 boringer, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed nu fraråder at drikke vandet. Halsnæs Kommune har derfor henstillet, at kommunens vandværker undersøger deres boringer for stoffet.

St. Havelse Strand Vandværk og vores vandleverandør Ølsted Strands Vandværk har derfor rekvireret analyse for dette stof. Analyseresultater forventes tidligst af komme efter en måned tid.
/LK

Vandværkets 3 boringer ses her

Vandværkets 3 boringer

 

30. maj og 13. sept. 2018 • Forbrugertaphane, uden Flush.
Vandværket fik 15. maj  og 6. september 2018 udtaget vandprøver fra en forbrugertaphane.
Se analyseresultaterne her.

 

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2023 St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A. All Rights Reserved